Logg på
Du er her:  Skip Navigation LinksOlav Duun VGS > Utdanningsprogram > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag


Helse- og oppvekstfagene representerer tradisjoner og verdier som er viktige for å ivareta andres fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Bevisstgjøring av egne holdninger og ferdigheter gir kompetanse som gjør at en blir godt skikket til yrket, yter god service og tar medansvar for arbeidsmiljøet.

I et flerkulturelt samfunn kreves dessuten kunnskap om, og respekt for, egen og andres tradisjoner og kultur.

Olav Duun vgs har følgende tilbud:

Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg2 Ambulansefag (les mer om kriterier nedenfor)

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Du finner mer informasjon om utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag ved å klikke deg inn på lenkene på høyre side.

 
Til orientering – inntakskriterier Vg2 ambulansefag ved Olav Duun VGS – Ordinært utdanningsløp
 
Alle som har Vg2 Ambulansefag som sitt første valg vil bli kalt inn til intervju i månedsskifte mai/juni, om man fyller kriteriene for å bli kalt inn.
 
Kriterier for å bli kalt inn til intervju er:
·         Ikke nedsatt karakter i orden eller adferd
·         Karaktersum høyere enn karaktersnitt tre
·         Karakteren over 3 (tre) i kroppsøvingsfaget og lavt timefravær/dager.
 
I tillegg må man fylle kravene til helseattest klasse D for å føre utrykningskjøretøy.
Fagbrev som Ambulansearbeider krever at man er både pasientbehandler og fører av ambulansen.
 
Særskilt søkere tas ikke inn på spesielle vilkår til denne utdanningen, disse søknadene endres til ordinære søkere.
 
 
Kontaktperson:
 
Saksbehandler
Kontortlf: 74 21 60 11 mobil: 91 38 57 03
Voksenopplæring - Utviklingsavdelingen
 
 

 

Olav Duun videregående skole

Adresse: Yrkesveien 1-3, 7800 Namsos

Tlf: +47 74 11 43 00

 

E-post: olav-duun.vgs@ntfk.no