Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOlav Duun VGS > Elevsider > Skolestart 2017 > Informasjon vg2 Ambulansefag

Informasjon vg2 Ambulansefag


Informasjon Vg2 Ambulansefag,
ordinært utdanningsløp skoleåret 2016-2017
 
Skolen ønsker å gi noen praktiske opplysninger før skoleåret starter:
 
1.         Ordinært utdanningsløp angående praksis i sykeheim/ambulansetjenesten:
Sykeheimspraksis blir i hovedsak lagt til elevens hjemkommune eller Namsos kommune. Hvis det ikke er mulig å få til dette, kan det bli aktuelt å be andre kommuner om praksisplass.
I forbindelse med praksis i ambulansetjenesten benyttes fortrinnsvis praksisplasser i fylket for ordinæreleven, eller i tilgrensede fylker som kan stille med hospiteringsplass, evt. elevens hjemkommune. I praksistiden må elevene regne med å gå i turnus på samme måte som personalet på praksisplassene. Nærmere avtale om turnus gjøres mellom elevene og praksisplassen når praksisperioden begynner - ut fra hva som er hensiktsmessig på den enkelte praksisplass.       
 
2.         Vg2 Ambulansefag kvalifiserer for å søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse med ambulanserelaterte programfag, som igjen kvalifiserer for å søke på lærlingplass
 
            Lærlingplasser:
Det gjøres oppmerksom på at ved nåværende ordning er et visst antall lærlingplasser i Ambulanse Midt-Norge, avd. NT knyttet opp imot utdanningsløpet. Ordinære elever og voksne elever som ikke får en av disse lærlingplassene må regne med å flytte ut av fylket for å skaffe seg en lærlingplass. Søknadsfrist angående lærlingplass er 1. mars i Nord-Trøndelag. Søknadsfrist kan variere andre steder i landet.
 
4.         Dersom du har arbeidet i helseinstitusjon hvor det er eller har vært MRSA-utbrudd de siste 12 mnd., ELLER du har arbeidet eller har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden/Nederland i løpet av de siste 12 mnd., skal du forevise dokumentasjon på negativ prøve.
(*Utvidet informasjon på informasjonsskrivets side 2.)
 
Har du oppholdt deg i minst tre mnd. i løpet av de siste tre år i land med høy forekomst av tuberkulose (dvs. i andre land enn Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan), skal du forevise dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse og negativ prøve.
 
5.        Arbeidstøy i praksisperiodene.
Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om av kontaktlærer etter skolestart og kan medføre kostnad.
 
6.         Angående Prosjekt til fordypning. Denne informasjon gjelder kun ordinær
klasse.
To av timene i faget Prosjekt til fordypning har skolen bestemt skal brukes til styrketrening, dvs. at hele klassen må ha faget styrketrening skoleåret 2016-2017.
 
OLAV DUUN VIDEREGÅENDE SKOLE, 02.08.2016
 
                                                                                                                                            
Utvidet informasjon om MRSA, hvor hovedpunktene står i pkt. 4*
 
GJELDER SYKEHUS        
Gjelder alle:
-          Dersom du tidligere har hatt MRSA, men ikke senere hatt 3 negative kontrollprøver
-          Dersom du i løpet av de 12 siste måneder har fått påvist MRSA (selv om kontrollprøvene har vært negative)
-          Dersom du har bodd i samme husstand som MRSA positive
-          Dersom du har hatt nærkontakt med MRSA positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
 
Gjelder de som har vært i land utenfor Norden de siste 12 måneder:
-          Dersom du har vært innlagt i helseinstitusjon
-          Dersom du har fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
-          Dersom du har arbeidet som helsearbeider
-          Dersom du har oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir
-          Dersom du har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner og har oppholdt deg utenfor Norden i mer enn 6 uker.
 
Arbeidstakere som i løpet av de tre siste år har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst tre måneder og som skal tiltre eller gjeninntre i stillingen i helse- og omsorgstjenesten i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg har plikt til tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse.
 
Denne informasjon er gitt av spesialrådgiver Kolbjørn Thun ved fagavdelingen ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger

Olav Duun videregående skole

Adresse: Yrkesveien 1-3, 7800 Namsos

Tlf: +47 74 11 43 00

 

E-post: olav-duun.vgs@ntfk.no