Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOlav Duun VGS > Elevsider > Skolestart 2017 > Informasjon Helse- og oppvekstfag

Informasjon Helse- og oppvekstfag


Ordinært utdanningsløp og tilrettelagt løp for voksne skoleåret 2016-2017
 
Elever ved Helse og oppvekstfag vg1 er utplassert i praksisfaget yrkesfaglig fordypning gjennom skoleåret. Dette gjelder også de voksne med elevstatus som ikke har godkjent faget Yrkesfaglig fordypning.
 
Skolen ønsker å gi noen praktiske opplysninger angående praksisperiodene(YFF) før skolestart:
 
1.         Praksis blir i hovedsak lagt til Namsos kommune eller elevens hjemkommune. Hvis det ikke er mulig å få til dette, kan det bli aktuelt å be andre kommuner om praksisplass. Aktuelle praksisplasser er i bofellesskap for eldre og funksjonshemmede, sykeheim og evt. Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos.
 
2.         Formelle krav for å arbeide innen institusjoner for barn eller personer med utviklingshemming;
Utøvelsen av faget krever politiattest, som viser at en ikke er ilagt forelegg eller dømt for overtredelser av bestemmelser om seksualforbrytelser og barnepornografi i straffeloven. Dette søker du om på politiets sider: www.Politi.no
 
3.         Avtaler om arbeidstid i praksistiden gjøres etter skolestart, men elevene må regne med å gå i turnus på samme måte som personalet på praksisplassene.
 
4.         Dersom du har arbeidet i helseinstitusjon hvor det er eller har vært MRSA-utbrudd de siste 12 mnd., ELLER du har arbeidet eller har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden/Nederland i løpet av de siste 12 mnd., skal du forevise dokumentasjon på negativ prøve.
 
Har du oppholdt deg i minst tre mnd. i løpet av de siste tre år i land med høy forekomst av tuberkulose (dvs. i andre land enn Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan), skal du forevise dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse og negativ prøve.
 
5.        I utplasseringsperiodene må elevene ha arbeidstøy.
Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om av kontaktlærer etter skolestart og kan medføre kostnad for elev.
 
Ved evt. praksisperiode ved sykehuset lånes det ut tøy til elevene.
 
OLAV DUUN VIDEREGÅENDE SKOLE, 01.08.16
 
 
*Utvidet informasjon om MRSA.
 
 GJELDER SYKEHUS        
Gjelder alle:
-          Dersom du tidligere har hatt MRSA, men ikke senere hatt 3 negative kontrollprøver
-          Dersom du i løpet av de 12 siste måneder har fått påvist MRSA (selv om kontrollprøvene har vært negative)
-          Dersom du har bodd i samme husstand som MRSA positive
-          Dersom du har hatt nærkontakt med MRSA positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
 
Gjelder de som har vært i land utenfor Norden de siste 12 måneder:
-          Dersom du har vært innlagt i helseinstitusjon
-          Dersom du har fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
-          Dersom du har arbeidet som helsearbeider
-          Dersom du har oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir
-          Dersom du har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner og har oppholdt deg utenfor Norden i mer enn 6 uker.
 
Arbeidstakere som i løpet av de tre siste år har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst tre måneder og som skal tiltre eller gjeninntre i stillingen i helse- og omsorgstjenesten i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg har plikt til tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse.
 
Denne informasjon er gitt av spesialrådgiver Kolbjørn Thun ved fagavdelingen ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger

Olav Duun videregående skole

Adresse: Yrkesveien 1-3, 7800 Namsos

Tlf: +47 74 11 43 00

 

E-post: olav-duun.vgs@ntfk.no